Afspraak maken

Enkele tips bij het kiezen van een eerste afspraak.

Voor nazicht van klachten betreffende de statiek/biomechanica/spieren of nieuwe inlegzolen kies:
BIOMECHANISCHE SCREENING.

Voor klachten aan de voeten met betrekking tot de huid/nagels kies:
STANDAARD PODOLOGISCHE VOETZORG.

Indien u enkel een silicone/nagelbeugel/advies wenst kies:
KORTE RAADPLEGING

Voetcontrole diabetes in kader van een diabetestraject (met voorschrift):
DIABETES VOETCONTROLE

Online afspraak maken

U kan ook telefonisch een afspraak maken:

Bianca +32 477 83 91 82

Lenka +32 477 98 36 49

Bij urgenties of specifieke problematiek kunt u het beste telefonisch een afspraak maken.

Kan u uw afspraak niet nakomen? Gelieve ons hier zo spoedig mogelijk op de hoogte van te brengen.

Jammer genoeg worden we in de medische sector geconfronteerd met veel no shows. Dit is voor de zorgverstrekker niet alleen veel tijdsverlies en ermee gepaard gaande verlies van inkomsten. Ook neemt men door het niet nakomen van de afspraak de plaats in van personen die eventueel dringende hulp nodig hebben. Vandaar dat er bij  afwezigheid of niet tijdige annulatie (niet binnen de 24u.) een administratieve kost zal worden aangerekend.