Personen met een aandoening.

Personen met diabetes , vaatproblematiek, lupus,… hebben nood aan gespecialiseerde zorgen.

Personen zonder aandoeningen kunnen ook steeds bij een pedicure terecht.
Echter wanneer er sprake is van een verhoogd voetrisico dan is het enkel de podoloog die wettelijk mag instaan voor voetverzorging.

Personen met diabetes worden ook aangeraden om minimum jaarlijks een voetcontrole te laten uitvoeren.
Diabetes zorgt namelijk voor een verhoogde kans op complicatie zoals bv. zenuwaantasting, aderverkalking, mobiliteitsbeperkingen,…
De kans op het ontstaan van wonden en daaraan gekoppeld infectie is daardoor groter.