Lenka Schepens

Ervaring

In juni 2020 behaalde ik het diploma ‘Bachelor in de Podologie’ aan de Arteveldehogeschool te Gent. Ik mocht daarbij ook de prijs voor beste stageresultaten in ontvangst nemen. Tijdens de stages die ik liep, kwam ik in aanraking met al de verschillende aspecten van de podologie. Zo deed ik stage in twee diabetesvoetklinieken, in een privépraktijk, maar ook in het operatiekwartier. In februari 2020 trok ik er op uit naar Malaga om daar internationale ervaring op te doen. Door deze ervaringen weet ik dan ook wat mijn doel nu is. Ik ben dan ook enorm trots om vanaf heden samen met Bianca een team te kunnen en mogen vormen en u de beste zorg te verzekeren!

Opleiding

November 2018 AZ Sint Jan: Symposium: De enkel

December 2018 Diabetes liga: Obesitaskliniek

Januari 2019 Fietsbiomechanica

Maart 2019 Voetvorm: Enkelproblematiek bij kinderen

Juni 2020 Afgestudeerd aan de arteveldehogeschool